ΚΟΙΝΣΕΠ Κ.ΟΙ.Π.Ε.Ε

ΚΟΙΝΣΕΠ Κ.ΟΙ.Π.Ε.Ε

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΟΙΝΣΕΠ Κ.ΟΙ.Π.Ε.Ε

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΦΗΒΟΥ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΑ

Διεύθυνση: Αγωνιστών Στρατοπέδου 60, Χαϊδάρι

ΑΦΜ: 997557520

ΔΟΥ: Αιγάλεω

Έγγραφα Δημοσιότητας